پژوهشگر گرامی؛

شما می‌توانید اثر یا آثار پژوهشی خود را که در حوزه‌ی اهل‌سنّت به نگارش درآمده، جهت انتشار در کانون پژوهش‌های اهل‌سنّت، از طریق فرم ذیل، برای ما ارسال نمایید. لازم به ذکر است آنچه به عنوان مبنای ارزیابی جهت پذیرش و انتشار آثار پژوهشی در این کانون مجازی قرار می‌گیرد، اولاً موضوع پژوهش است که می‌بایست در حوزه‌ی «اهل‌سّنت» باشد و ثانیاً ماهیّت پژوهش است که می‌بایست با «روش تحقیق علمی» انطباق داشته باشد.

نام نشریه‌ای که مقاله شما در آن، چاپ شده است.

چنانچه در نشریه‌ای چاپ شده است.