این بخش در حال آماده‌سازی و بروزرسانی می‌باشد.

دوره‌های آموزشی پژوهش‌های دینی

آموزش پروپوزال‌نویسی در ۳۰ دقیقه

قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش نگارش پایان‌نامه در ۶۰ دقیقه

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش ارسال مقاله برای نشریات در ۳۰ دقیقه

قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومان

آموزش مقاله‌نویسی علمی در ۶۰ دقیقه

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش نگارش بیان مسئله در ۳۰ دقیقه

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش نگارش پیشینه پژوهش در ۳۰ دقیقه

قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش فهرست‌نویسی در ۳۰ دقیقه

قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان

آموزش رفرنس‌نویسی علمی در ۳۰ دقیقه

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان