ردیف

نام درس

ضریب

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

استعداد تحصیلی

۱

۳۰

۴۵ دقیقه

۲

زبان انگلیسی

۱

۳۰

۴۵ دقیقه

۳

دروس تخصصی

(زبان عربی + فقه + اصول)

۴

۹۰

۱۲۰ دقیقه

جمع

۱۵۰

۲۱۰ دقیقه

استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

زبان انگلیسی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل؛
 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

زبان عربی

 • مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر؛
 • مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن؛
 • هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی؛
 • مجموعه سئوال‌های کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.

فقه:

 • الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تالیف زین الدین بن علی شهید ثانی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • اللمعه الدمشقیه، تالیف محمدبن مکی شهید اول، انتشارات دارالفکر؛
 • فقه استدلالی: ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات کتاب طه؛
 • متون فقه، تالیف مهدی صیادی، انتشارات چتر دانش؛
 • ساده ساز: متون فقه، تالیف حمیدرضا کلانتری و مرتضی طبیبی، انتشارات میزان؛
 • ۱۰۰۱ تست متون فقه، بر اساس لمعه شهید اول،تالیف حمید مسجدسرایی،انتشارات حقوق اسلامی؛
 • گزیده متون فقه،تالیف ابوالحسن محمدی،انتشارات میزان.

اصول:

 • اصول فقه، تالیف مرحوم محمدرضا مظفر و علیرضا هدایی، انتشارات حکمت؛
 • مبادی اصول فقه، تالیف دکتر اسدالله لطفی، انتشارات نورعلم؛
 • اصول استنباط علامه حیدری، مترجم دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی، انتشارات حقوق اسلامی؛
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تالیف ابوالحسن محمدی، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • اصول فقه تحلیلی،تالیف سیدعلی بنی صدر،انتشارات آراء سبز؛
 • اصول فقه ۱ و ۲ ،تالیف عیسی ولایی ،انتشارات دارالفکر؛
 • اصول فقه،تالیف سیدکمال خطیبی قمی ،انتشارات پوران پژوهش؛
 • مجموعه سوالات اصول فقه، تالیف دکتر محمد حسین شهبازی، انتشارات میزان؛
 • کمک حافظه اصول فقه، امیر مرادی، انتشارات.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۲۳۲۲۲۲

۲

نوبت دوم(شبانه)

۱۲۱۱۱۱

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۱۲۱۲۱

۴

غیرانتفاعی

۰۰۰۰۰۰

۵

پیام نور

۰۰۰۰۰۰

۶

پردیس خودگردان

۰۰۰۰۰۰

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰

۱) علوم قران و حدیث

۲) علوم و معارف نهج البلاغه

۳) تفسیر تطبیقی

ردیف

نام درس

ضریب

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

استعداد تحصیلی

۱

۳۰

۴۵ دقیقه

۲

زبان انگلیسی

۲

۳۰

۴۵ دقیقه

۳

دروس تخصصی

(زبان عربی + علوم قرآنی + تفسیر + حدیث)

۴

۹۰

۱۲۰ دقیقه

جمع

۱۵۰

۲۱۰ دقیقه

استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

زبان انگلیسی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل؛
 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

زبان عربی

 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر؛
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی؛
 • کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن؛
 • مجموعه سئوال‌های کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران؛

علوم قرآنی

 • کتاب الاتقان در علوم قرآن: نقش ادوات نحوی در تفسیر قرآن (با محوریت نوع چهلم الاتقان سیوطی)، تالیف سیدمحمود طیب حسینی، انتشارات دانشکده اصول الدین؛
 • کتاب الاتقان فی علوم القرآن (جلد ۱ و ۲)، تالیف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب آموزش علوم قرآن (التمهید فی علوم القرآن)، تالیف محمدهادی معرفت، ترجمه ابومحمد وکیلی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • کتاب آشنائی با قرآن، تالیف وزارت آموزش و پرورش، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی؛
 • کتاب البیان فی تفسیرالقرآن، تالیف سید ابوالقاسم خوئی، انتشارات دارالزهراء؛
 • کتاب بحارالانوار، تالیف محمدباقربن محمدتقی مجلسی، انتشارات اسلامیه؛
 • کتاب تلخیص التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمد هادی معرفت، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، (جامعه مدرسین)؛
 • کتاب التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه مدرسین؛
 • کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (دو جلدی)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
 • کتاب اسباب النزول، تالیف سیدمحمدباقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛
 • کتاب امثال قرآن، تالیف علی اصغر حکمت، انتشارات پرسش؛
 • کتاب تاریخ قرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات سمت؛
 • کتاب تاریخ قرآن، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛
 • کتاب الاتقان (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف السیوطی، ترجمه سید محمود دشتی، انتشارات دانشگاه اصول دین؛
 • کتاب علوم بلاغت و اعجاز قرآن، تالیف یدالله نصیریان، انتشارات سمت؛
 • کتاب جواهر البلاغه، تالیف احمد هاشمی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب پرسش و پاسخهایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی، تالیف مجید معارف، انتشارات کویر؛
 • کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات جامی؛
 • کتاب پایه اساسی شناخت قرآن، تالیف عبدالفتاح طباره، ترجمه محمد رسول دریائی، انتشارات رسالت قلم؛
 • کتاب تاریخ و علوم قرآن، تالیف علی حجتی کرمانی، انتشارات بنیاد قرآن؛
 • کتاب التبیان فی علوم القرآن، تالیف محمد علی صابونی، انتشارات دارالقلم؛
 • کتاب پژوهشی در نظم قرآن، تالیف عبدالهادی فقهی زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی.

تفسیر

 • کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه الرضویه؛
 • کتاب تفسیر الصراط المستقیم، تالیف سید حسین بروجردی، انتشارات صدر؛
 • کتاب المیزان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدمحمدحسین طباطبایی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه؛
 • کتاب تفسیر القرآن الکریم، تالیف صدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا) و محمد بن ابراهیم، انتشارات بیدار؛
 • کتاب البرهان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدهاشم بحرانی، انتشارات دارالمجتبی؛
 • کتاب تاریخ تفسیر قرآن کریم، تالیف حبیب الله جلالیان، انتشارات اسوه؛
 • کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی؛
 • کتاب شناخت نامه تفاسیر، تالیف محمد علی ایازی، انتشارات کتاب مبین؛
 • کتاب آشنایی با تفاسیر: به ضمیمه مساله عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی، تالیف رضا استادی، انتشارات قدس؛
 • کتاب سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات بنیاد قرآن؛
 • کتاب التفسیر والمفسرون، تالیف محمد حسین ذهبی، انتشارات دارالحیاء.

حدیث

 • کتاب درایه الحدیث، تالیف کاظم مدیرشانه چی، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی؛
 • کتاب تاریخ حدیث، تالیف کاظم مدیر شانه چی، انتشارات سمت؛
 • کتاب علوم الحدیث و مصطلحه، تالیف صبحی صالح، ترجمه نادر علی، انتشارات اسوه؛
 • کتاب تاریخ عمومی حدیث، تالیف مجید معارف، انتشارات کویر؛
 • کتاب علم الحدیث، تالیف کاظم مدیر شانه چی، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی؛
 • کتاب در راه قرآن: علم الحدیث، تالیف محمد جمال الدین خوش خاضع، انتشارات فرهیزش؛
 • کتاب تاریخ حدیث شیعه، تالیف سیدمحمدکاظم طباطبائی، انتشارات سمت؛
 • کتاب روش فهم حدیث، تالیف عبدالهادی مسعودی، انتشارات سمت؛
 • کتاب درآمدی بر علم رجال: ترجمه مقدمه “معجم رجال الحدیث”، تالیف ابوالقاسم خویی، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب اضواء علی السنه المحمدیه (ص)، تالیف محمود ابوریه، انتشارات دار الکتاب اسلامی؛
 • کتاب ترجمه دراسات فی علم الدرایه (تلخیص مقباس الهدایه، تالیف علی اکبر غفاری، محمدحسن صانعی پور، ترجمه ولی الله حسومی، انتشارات دانشکده اصول دین؛
 • کتاب خمسون و مائه صحابی مختلق (یکصد و پنجاه صحابی ساختگی (جلد ۱ و ۲)، تالیف سیدمرتضی عسکری، ترجمه عطامحمد سردارنیا، انتشارات دانشکده اصول دین؛
 • کتاب الکافی: الاصول العقل و الجهل، العلم، التوحید، الحجه، تالیف محمدبن یعقوب کلینی، انتشارات دارالحدیث؛
 • کتاب شرح الاصول الکافی: باب فضل العلم، تالیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا؛
 • کتاب اصول الکافی، تالیف محمدبن یعقوب کلینی، انتشارات اسوه.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۸۰۳۵۵۲۷۳۷۱۵۴

۲

نوبت دوم(شبانه)

۳۱۱۳۱۴۲۵۲۹۱۶

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۵۱۰۹۱۰۴

۴

غیرانتفاعی

۳۱۹۱۱۲۹۳۴۲۰

۵

پیام نور

۱۵۵۹۱۵۱۵۱۲

۶

پردیس خودگردان

۱۴۱۹۱۱۱۴۹

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰

۱) فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه  حقوق جزا

۳) فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی

۴) فقه و حقوق خصوصی

۵) مذاهب فقهی

۶) فقه سیاسی

ردیف

نام درس

ضرایب

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

استعداد تحصیلی

۱

۳۰

۹۰ دقیقه
۲

زبان انگلیسی

۲

۳۰

۳

دروس تخصصی

(زبان عربی + فقه + اصول)

۴۹۰

۱۲۰ دقیقه

جمع

۱۵۰

۲۱۰ دقیقه

استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

زبان انگلیسی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل؛
 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

زبان عربی

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم.
 • کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.
 • کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی.
 • مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.

فقه

 • کتاب اللمعه الدمشقیه، تالیف محمدبن مکی شهید اول، انتشارات دارالفکر.
 • کتاب فقه استدلالی: ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات کتاب طه.
 • کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تالیف زین الدین بن علی شهید ثانی، انتشارات بوستان کتاب قم.
 • کتاب ساده ساز: متون فقه، تالیف حمیدرضا کلانتری و مرتضی طبیبی، انتشارات میزان.
 • کتاب ۱۰۰۱ تست متون فقه، بر اساس لمعه شهید اول،تالیف حمید مسجدسرایی،انتشارات حقوق اسلامی .
 • کتاب متون فقه، تالیف مهدی صیادی، انتشارات چتر دانش.
 • کتاب گزیده متون فقه،تالیف ابوالحسن محمدی،انتشارات میزان .

اصول

 • کتاب مبادی اصول فقه، تالیف دکتر اسدالله لطفی، انتشارات نورعلم.
 • کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تالیف ابوالحسن محمدی، انتشارات دانشگاه تهران.
 • کتاب اصول فقه تحلیلی،تالیف سیدعلی بنی صدر،انتشارات آراء سبز.
 • کتاب اصول استنباط علامه حیدری، مترجم دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی، انتشارات حقوق اسلامی.
 • کتاب اصول فقه، تالیف مرحوم محمدرضا مظفر و علیرضا هدایی، انتشارات حکمت.
 • کتاب اصول فقه ۱ و ۲، تالیف عیسی ولایی، انتشارات دارالفکر.
 • کتاب اصول فقه،تالیف سیدکمال خطیبی قمی، انتشارات پوران پژوهش.
 • کتاب مجموعه سوالات اصول فقه، تالیف دکتر محمد حسین شهبازی، انتشارات میزان.
 • کتاب کمک حافظه اصول فقه، امیر مرادی، انتشارات دوراندیشان.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۷۷۶۷۴۸۵۳۴۱۴۰

۲

نوبت دوم(شبانه)

۱۵۱۶۱۲۱۰۱۱۸

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۶۱۲۰۱۱۵

۴

غیرانتفاعی

۲۶۲۴۲۸۲۱۴۹۲۸

۵

پیام نور

۵۵۵۵۵۴

۶

پردیس خودگردان

۲۳۱۹۱۶۱۶۱۳۱۱

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰

۱) ادیان و عرفان

۲) مطالعات تطبیقی ادیان(الهیات مسیحیت)

۳) عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی

۴) تصوف و عرفان اسلامی

۵) ادیان غیرابراهیمی

۶) دین‌پژوهی

ردیف

نام درس

ضرایب

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

استعداد تحصیلی

۱

۳۰

۹۰ دقیقه

۲

زبان انگلیسی

۲

۳۰

۳

دروس تخصصی

(زبان عربی + ادیان و عرفان)

۴

۹۰

۱۲۰ دقیقه

جمع

۱۱۰

۲۱۰ دقیقه

استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT ۲۰۱۱ ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

زبان عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

زبان عربی

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.

 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.

 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.

 • کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی.

 • مجموعه سئوالهای کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.

 • کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.

ادیان و عرفان

 • کتاب تاریخ مذاهب اسلامی، تالیف محمد ابوزهره، ترجمه علیرضا ایمانی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

 • کتاب واحد در ادیان، تالیف فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه محمود یوسف ثانی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

 • کتاب تاریخچه ی ادیان و مذاهب در ایران، تالیف مسعود جلالی مقدم، انتشارات امیرکبیر.

 • کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد الهیات: ادیان و عرفان، تالیف عیسی احمدیان و یوسف طهماسب زاده، انتشارات پردازشگران.

 • کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، تالیف عباس قدیانی، انتشارات فرهنگ مکتوب.

 • کتاب خلاصه تاریخ ادیان و مذاهب، تالیف میرحسن میرهاشمی، انتشارات حق یاوران.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۱۷۱۷۹۱۱۱۰۸

۲

نوبت دوم(شبانه)

۶۵۴۱۱۵۵

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۶۱۱۲۱۱۲

۴

غیرانتفاعی

۱۴۲۱۲۸۳۵۳۵۳۵

۵

پیام نور

۰۰۰۰۰۰

۶

پردیس خودگردان

۰۰۰۰۰۰

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰
ردیفنام درسضرایبتعداد سئوالاتزمان پاسخگویی
۱استعداد تحصیلی۱۹۰۹۰ دقیقه
۲زبان انگلیسی۲
۳

دروس تخصصی

(زبان عربی + تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

۴۹۰۱۲۰ دقیقه
جمع۲۱۰۲۱۰ دقیقه

استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT ۲۰۱۱ ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

زبان عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان

 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل

 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما

 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

زبان عربی

 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم.

 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.

 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.

 • کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.

ادیان و عرفان

 • کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، تالیف عباس اقبال آشتیانی، انتشارات صدای معاصر.

 • کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، تالیف ادوین آردیدوویچ گرانتوفسکی، مترجم کیخسرو کشاورزی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

 • کتاب زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان، تالیف احسن محمدمناظر، مترجم مسعود رجب نیا، انتشارات علمی فرهنگی.

 • کتاب شکل گیری هنر اسلامی، تالیف اولگ گرابار، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 • کتاب آشنایی با فلسفه هنر، تالیف کریس هورنر، مترجم شهاب الدین قندهاری، انتشارات سراج.

 • کتاب هنر و معماری اسلامی، تالیف شیلا بلر و جاناتان بلوم، مترجم یعقوب آژند، انتشارات سمت.

 • کتاب تاریخ غزنویان (جلد ۱ و ۲)، تالیف کلیفوردادموند بازورث، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر.

 • کتاب آل بویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم آن عصر، تالیف علی اصغر فقیهی، انتشارات صبا.

 • کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران، تالیف محمدکریم پیرنیا، انتشارات سروش دانش.

 • کتاب هنر و تمدن اسلامی، تالیف غلامعلی حاتم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۱۰۱۲۹۸۵۴

۲

نوبت دوم(شبانه)

۶۷۴۴۳۲

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۵۴۷۴۷

۴

غیرانتفاعی

۰۰۰۰۰۰

۵

پیام نور

۰۰۰۰۰۰

۶

پردیس خودگردان

۰۰۰۰۰۰

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰

۱) مذاهب کلامی

۲) شیعه‌شناسی

۳) حکمت متعالیه

۴) کلام امامیه

۵) کلام شیعه(امامت)

۶) وهابیت‌شناسی

۷) کلام(فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، کلام تطبیقی، کلام اسلامی، یهود و مسیحیت، ادیان غیرابراهیمی)

۸) فلسفه اسلامی

۹) فلسفه و کلام اسلامی

۱۰) مذاهب اسلامی-تقریب

ردیف

نام درس

ضرایبتعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

استعداد تحصیلی

۱

۳۰۴۵ دقیقه

۲

زبان انگلیسی

۲

۳۰۴۵ دقیقه

۳

دروس تخصصی

(زبان عربی + فلسفه + کلام اسلامی + منطق)

۴

۹۰

۱۲۰ دقیقه

جمع

 ۱۵۰

۲۱۰ دقیقه

استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

زبان انگلیسی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل؛
 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

زبان عربی

 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر؛
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

فلسفه

 • کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا، با شرح نصیرالدین طوسی (نمط های ۴ و ۵)جلد اول فلسفه، تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش؛
 • کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت؛
 • کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • کتاب ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه(مشهد ۱و۲و۳)، تالیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، ترجمه جواد مصلح، حواشی هادی بن مهدی سبزواری، انتشارات سروش؛
 • کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف، نصرالله پورجوادی، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • کتاب حکمت الاشراق: الهیات(مقاله ۱و۲)،تالیف شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی،شارح محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی، زیر نظر سیدمحمد خامنه ای، مصحح نجف قلی حبیبی، ویراستار مقصود محمدی، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا؛
 • کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف غلامحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو.
 • کتاب شرح جدید منظومه سبزواری، تالیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش؛
 • کتاب شرح منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات صدرا؛
 • کتاب ترجمه و شرح بدایه الحکمه، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

کلام اسلامی

 • کتاب ترجمه و شرح کشف المراد، تالیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین؛
 • کتاب گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، ترجمه زین العابدین قربانی لاهیجی، انتشارات جعفر پژوم(سایه)؛
 • کتاب شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام (مبحث الاهیات)، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی،زیر نظر جعفر سبحانی تبریزی، انتشارات موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق؛
 • کتاب تاریخ فرق اسلامی (۱ و ۲)، تالیف حسین صابری، انتشارات سمت؛
 • کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی،تالیف رضا برنجکار،انتشارات کتاب طه؛
 • کتاب فرق و مذاهب کلامی،تالیف علی ربانی، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی؛
 • کتاب علم ودین، تالیف ایان باربور، مترجم بهاء الدین خرم شاهی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • کتاب کلام جدید با رویکرد تطبیقی،تالیف محمد رضایی، انتشارات معارف؛
 • کتاب درآمدی بر علم کلام، تالیف علی ربانی، انتشارات دارالفکر؛
 • کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی، تالیف خسروپناه، انتشارات معارف؛
 • کتاب عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین،تالیف مایکل تاد پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر،ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی،انتشارات طرح نو؛
 • کتاب تهذیب الکلام نوین در علم حکمت و عقائد، تالیف مسعودبن عمر تفتازانی، عبدالقادر تختی سنندجی،مترجم ابراهیم پارسا، انتشارات هیوا؛
 • کتاب شرح تجرید العقائد لنصیرالله و الدین محمدبن محمد الطوسی، تالیف علاءالدین علی بن محمد قوشجی، محمدحسین زارعی رضایی، انتشارات رائد؛
 • کتاب المطالب العالیه من العلم الالهی، تالیف فخر رازی، انتشارات دارالکتاب عربی؛
 • کتاب شرح المواقف(مبحث ذات،صفات و افعال باری)، تالیف عبدالرحمن بن احمد عضدالدین ایجی، میر سید شریف، شرح علی بن محمد بن علی گرگانی یا جرجانی، انتشارات الشریف الرضی.

منطق

 • کتاب جوهر النضید، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه منوچهر صانعی، انتشارات حکمت؛
 • کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا، با شرح نصیرالدین طوسی (از نهج رابع “قضایا” تا اخر کتاب) جلد دوم منطق، تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش؛
 • کتاب منطق (جلد اول و دوم)، تالیف محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی؛
 • کتاب منطق ۲، تالیف محمود منتظری مقدم، انتشارات دفتر برنامه ریزی متون درسی حوزه علمیه؛
 • کتاب منطق ۱و ۲، تالیف احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت؛
 • کتاب منطق صوری، تالیف محمد خو؛انساری، انتشارات آگاه.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۶۷۳۰۶۳۶۹۶۰۵۲

۲

نوبت دوم(شبانه)

۱۷۶۱۵۱۱۲۱۱۱

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۰۱۳۴۱۳۴

۴

غیرانتفاعی

۵۹۳۲۶۰۵۳۷۴۵۵

۵

پیام نور

۱۰۰۵۵۵۴

۶

پردیس خودگردان

۱۸۱۳۱۶۱۳۸۷

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰

۱) مدرسی اخلاق اسلامی

۲) مدرسی انقلاب اسلامی

۳) مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی

۴) مدرسی مبانی نظری اسلام

۵) مدرسی معارف قرآن و حدیث

ردیف

نام درس

ضرایب

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

استعداد تحصیلی

۱

۳۰

۹۰ دقیقه

۲

زبان انگلیسی

۲

۳۰

۳

دروس تخصصی

(ادبیات عرب + کلام + تفسیر قرآن + فلسفه + اخلاق اسلامی + تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی + انقلاب اسلامی ایران + علوم قرآنی)

۴

۹۰

۱۲۰ دقیقه

جمع

۱۵۰

۲۱۰ دقیقه

استعداد تحصیلی

 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی)، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ؛
 • کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.

زبان انگلیسی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل؛
 • کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

ادبیات عرب

 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر؛
 • کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

کلام

 • کتاب کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین؛
 • کتاب گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، ترجمه زین العابدین قربانی لاهیجی، انتشارات جعفر پژوم(سایه)؛
 • کتاب ترجمه و شرح کشف المراد، تالیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام (مبحث الاهیات)، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، زیر نظر جعفر سبحانی تبریزی، انتشارات موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق؛
 • کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، تالیف رضا برنجکار، انتشارات کتاب طه؛
 • کتاب تاریخ فرق اسلامی (۱ و ۲)، تالیف حسین صابری، انتشارات سمت؛
 • کتاب علم ودین، تالیف ایان باربور، مترجم بهاء الدین خرم شاهی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • کتاب فرق و مذاهب کلامی، تالیف علی ربانی، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی؛
 • کتاب درآمدی بر علم کلام، تالیف علی ربانی، انتشارات دارالفکر؛
 • کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی، تالیف خسروپناه، انتشارات معارف؛
 • کتاب عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین، تالیف مایکل تاد پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر، ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، انتشارات طرح نو؛
 • کتاب کلام جدید با رویکرد تطبیقی، تالیف محمد رضایی، انتشارات معارف؛
 • کتاب شرح تجرید العقائد لنصیرالله و الدین محمدبن محمد الطوسی، تالیف علاءالدین علی بن محمد قوشجی، محمدحسین زارعی رضایی، انتشارات رائد؛
 • کتاب تهذیب الکلام نوین در علم حکمت و عقائد، تالیف مسعودبن عمر تفتازانی، عبدالقادر تختی سنندجی، مترجم ابراهیم پارسا، انتشارات هیوا؛
 • کتاب شرح المواقف (مبحث ذات، صفات و افعال باری)، تالیف عبدالرحمن بن احمد عضدالدین ایجی، میر سید شریف، شرح علی بن محمد بن علی گرگانی یا جرجانی، انتشارات الشریف الرضی؛
 • کتاب المطالب العالیه من العلم الالهی، تالیف فخر رازی، انتشارات دارالکتاب عربی.

تفسیر قرآن

 • کتاب المیزان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدمحمدحسین طباطبایی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه؛
 • کتاب تفسیر الصراط المستقیم، تالیف سید حسین بروجردی، انتشارات صدر؛
 • کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (جلد ۱ و ۲)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه الرضویه؛
 • کتاب البرهان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدهاشم بحرانی، انتشارات دارالمجتبی؛
 • کتاب تاریخ تفسیر قرآن کریم، تالیف حبیب الله جلالیان، انتشارات اسوه؛
 • کتاب آشنایی با تفاسیر: به ضمیمه مساله عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی، تالیف رضا استادی، انتشارات قدس؛
 • کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی؛
 • کتاب تفسیر القرآن الکریم، تالیف صدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا) و محمد بن ابراهیم، انتشارات بیدار؛
 • کتاب شناخت نامه تفاسیر، تالیف محمد علی ایازی، انتشارات کتاب مبین؛
 • کتاب التفسیر والمفسرون، تالیف محمد حسین ذهبی، انتشارات دارالحیاء؛
 • کتاب سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات بنیاد قرآن؛

فلسفه

 • کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.
 • کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا، با شرح نصیرالدین طوسی(نمط های ۴ و ۵)جلد اول فلسفه، تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش؛
 • کتاب ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه(مشهد ۱و۲و۳) ،تالیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، ترجمه جواد مصلح ،حواشی هادی بن مهدی سبزواری ،انتشارات سروش؛
 • کتاب حکمت الاشراق: الهیات (مقاله ۱و۲)،تالیف شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی،شارح محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی ،زیر نظر سیدمحمد خامنه ای ،مصحح نجف قلی حبیبی ،ویراستار مقصود محمدی ،انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا؛
 • کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام(تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف غلامحسین ابراهیمی دینانی،انتشارات طرح نو؛
 • کتاب شرح جدید منظومه سبزواری، تالیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش؛
 • کتاب شرح منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات صدرا؛
 • کتاب ترجمه و شرح بدایه الحکمه، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

اخلاق اسلامی

 • کتاب اخلاق اسلامی، تالیف محمدعلی سادات، انتشارات سمت.
 • کتاب فقه و اخلاق اسلامی: مقایسه ای علم شناختی، تالیف مهدی احمدپور، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
 • کتاب مسائل اخلاقی: متن آموزشی فلسفه اخلاق، تالیف مایکل پالمر، ترجمه علیرضا آل بویه، انتشارات سمت؛
 • کتاب اخلاق اسلامی: چرایی، مبانی و مفاهیم، تالیف محمود طاهری، انتشارات کتاب آوا؛
 • کتاب اخلاق اسلامی، تالیف سیدعبدالحسین دستغیب، انتشارات هاتف؛
 • کتاب نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تالیف محمدتقی مصباح، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛
 • کتاب جامع السعادات (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف محمدمهدی نراقی، انتشارات اسماعیلیان.

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 • کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، تالیف ادوین آردیدوویچ گرانتوفسکی، مترجم کیخسرو کشاورزی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • کتاب تاریخ غزنویان (جلد ۱ و ۲)، تالیف کلیفوردادموند بازورث، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، تالیف عباس اقبال آشتیانی، انتشارات صدای معاصر؛
 • کتاب زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان، تالیف احسن محمدمناظر، مترجم مسعود رجب نیا، انتشارات علمی فرهنگی؛
 • کتاب آل بویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم آن عصر، تالیف علی اصغر فقیهی، انتشارات صبا؛
 • کتاب شکل گیری هنر اسلامی، تالیف اولگ گرابار، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
 • کتاب هنر و تمدن اسلامی، تالیف غلامعلی حاتم، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • کتاب آشنایی با فلسفه هنر، تالیف کریس هورنر، مترجم شهاب الدین قندهاری، انتشارات سراج؛
 • کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران، تالیف محمدکریم پیرنیا، انتشارات سروش دانش؛
 • کتاب هنر و معماری اسلامی، تالیف شیلا بلر و جاناتان بلوم، مترجم یعقوب آژند، انتشارات سمت.

انقلاب اسلامی ایران

 • کتاب انقلاب اسلامی جهشی در تحولات سیاسی تاریخ، تالیف محمدتقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه امام خمینی؛
 • کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف منوچهر محمدی، انتشارات دادگستر؛
 • کتاب سیری در نظریه های انقلاب، تالیف مصطفی ملکوتیان، انتشارات قومس؛
 • کتاب تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تالیف منوچهر محمدی، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب درآمدی بر نظریه انقلاب اسلامی، تالیف نعمت الله باوند، انتشارات کانون اندیشه جوان؛
 • کتاب مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، تالیف صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه.

علوم قرآنی

 • کتاب اسباب النزول، تالیف سیدمحمدباقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛
 • کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (دو جلدی)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 • کتاب امثال قرآن، تالیف علی اصغر حکمت، انتشارات پرسش.
 • کتاب بحارالانوار، تالیف محمدباقربن محمدتقی مجلسی، انتشارات اسلامیه؛
 • کتاب التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه مدرسین؛
 • کتاب تلخیص التمهید فی علوم القرآن، تالیف محمد هادی معرفت، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه(جامعه مدرسین)؛
 • کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی؛
 • کتاب البیان فی تفسیرالقرآن، تالیف سید ابوالقاسم خوئی، انتشارات دارالزهراء؛
 • کتاب آموزش علوم قرآن (التمهید فی علوم القرآن)، تالیف محمدهادی معرفت، ترجمه ابومحمد وکیلی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • کتاب آشنائی با قرآن، تالیف وزارت آموزش و پرورش، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • کتاب الاتقان در علوم قرآن: نقش ادوات نحوی در تفسیر قرآن (با محوریت نوع چهلم الاتقان سیوطی)، تالیف سیدمحمود طیب حسینی، انتشارات دانشکده اصول الدین؛
 • کتاب الاتقان فی علوم القرآن (جلد ۱ و ۲)، تالیف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب تاریخ قرآن، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات سمت.
 • کتاب تاریخ قرآن، تالیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛
 • کتاب تاریخ قرآن، تالیف محمود رامیار، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب علوم بلاغت و اعجاز قرآن، تالیف یدالله نصیریان، انتشارات سمت.
 • کتاب جواهر البلاغه، تالیف احمد هاشمی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب الاتقان (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تالیف السیوطی، ترجمه سید محمود دشتی، انتشارات دانشگاه اصول دین؛
 • کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات جامی؛
 • کتاب آشنائی با علوم قرآن، تالیف علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب پایه اساسی شناخت قرآن، تالیف عبدالفتاح طباره، ترجمه محمد رسول دریائی، انتشارات رسالت قلم؛
 • کتاب پرسش و پاسخهایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی، تالیف مجید معارف، انتشارات کویر؛
 • کتاب پژوهشی در نظم قرآن، تالیف عبدالهادی فقهی زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی؛
 • کتاب تاریخ و علوم قرآن، تالیف علی حجتی کرمانی، انتشارات بنیاد قرآن؛
 • کتاب التبیان فی علوم القرآن، تالیف محمد علی صابونی، انتشارات دارالقلم.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۴۱۶۳۳۶۴۵۲۸۳۳

۲

نوبت دوم(شبانه)

۱۳۳۰۲۶۲۱۱۸۲۱

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴

غیرانتفاعی

۱۰۱۵۴۸۸۸

۵

پیام نور

۲۰۱۶۰۰۰۰

۶

پردیس خودگردان

۰۰۰۱۰۰۴

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰