به استحضار دانشجویان، پژوهشگران و سردبیران نشریه‌های علمی-پژوهشی می‌رساند که سامانه‌ی دین‌فایل با رویکرد تسهیل‌گری، درصدد آگاهی‌بخشی به دانشجویان علوم اسلامی و غنای پژوهش‌های مربوط به این حوزه می‌باشد که در این راستا، پژوهش‌های مربوط به رشته‌ها و گرایش‌های «الهیات» که در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر به چاپ رسیده‌اند، گردآوری، و با ذکر منبع و نام نویسندگان، منعکس گردیده است. دانشجویان و پژوهشگرانی که قصد استفاده از مقالات و پژوهش‌های دین‌فایل را دارند می‌توانند پس از عضویت در وبسایت، از این سرویس استفاده نمایند. لازم به ذکر است که عضویت در سامانه‌ی دین‌فایل و استفاده از مقالات علمی-پژوهشی آن، رایگان می‌باشد.

همچنین لازم به ذکر است که سامانه‌ی دین‌فایل، محل انتشار همه‌ی پژوهش‌های علمی و آکادمیکی است که در حوزه‌ی اهل‌سنّت به نگارش درآمده و نویسندگان آثار منتشر شده، قرار نیست الزاماً دارای هویّت مذهبیِ اهل‌سنّت باشند. به علاوه، آثاری که در این سامانه منتشر شده، الزاماً در جهت تصدیق و ترویجِ تراث اهل‌سنّت نبوده و این ظرفیت وجود دارد تا آثاری که با رعایتِ ضوابط و روش تحقیق علمی، در نقد و بازخوانیِ تراث اهل‌سنّت به نگارش درآمده‌اند، در این سامانه، منعکس شوند.