دین‌فایل، نخستین سامانه‌ی مجازی انتشار آثار علمی-پژوهشی حوزه‌ی اهل‌سنّت در سطح کشور است که با رویکرد تسهیل‌گری، درصدد آگاهی‌بخشی به دانشجویان و غنای پژوهش‌های مربوط به این حوزه می‌باشد. جامعه‌هدف این سامانه، «پژوهشگران حوزه‌ی اهل‌سنّت» و نیز «دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته‌های علوم اسلامی» هستند که عزیزانِ مزبور، در این راستا می‌توانند از فایل‌های علمی-پژوهشی این سامانه، به منظور تقویت مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش‌های خود استفاده نمایند؛ این سامانه همچنین بستری را برای ارتقای سطح آگاهی دانشجویان در خصوص اطلاعات مربوط به رشته‌های تحصیلی(شامل منابع، آزمون‌ها، نتایج، ظرفیت‌ها، دانشگاه‌ها و…) در مقاطع مختلف فراهم نموده، که امید است برآیند این تکاپو، منجر به رشد کمّی و کیفیِ پژوهش‌ها و توسعه‌ی فردی دانشجویان گردد.