بانک ناشران اهل‌سنّت

نشر احسان

تهران، تهران

نشر آراس

آذربایجان غربی، پیرانشهر

نشر حافظ ابرو

خراسان رضوی، مشهد

نشر تافگه

کردستان، سنندج

نشر کردستان

کردستان، سنندج

نشر مانگ

کردستان، بانه

نشر زانست

کردستان، سنندج

نشر چراغ اندیشه

تهران، تهران

نشر آرمان نگار

تهران، تهران

نشر زریبار

کردستان، مریوان

نشر افق علم

تهران، تهران

نشر سروچ

سیستان‌وبلوچستان، زاهدان

نشر صدیقی

سیستان‌وبلوچستان، زاهدان

نشر شیخی

کردستان، سنندج

نشر حسینی اصل

آذربایجان غربی، ارومیه

نشر ایلاف

فارس، شیراز

نشر گوتار

کردستان، سقز

نشر کوثر شرق

خراسان رضوی، مشهد

نشر زانیار

کرمانشاه، کرمانشاه

نشر خواجه عبدالله انصاری

خراسان رضوی، تربت جام

نشر دانایی

نامشخص

نشر ربیدان

تهران، تهران

نشر شیخ الاسلام احمدجام

خراسان رضوی، تربت جام

نشر حرمین

کردستان، سنندج

نشر امام ربانی

کردستان، مریوان

نشر آمیار

کردستان، سنندج

نشریه فرهنگی اجتماعی قبا

کردستان، سنندج

نشر میراث مانا

آذربایجان غربی، مهاباد