۱) فقه شافعی

۲) فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

۳) فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

۴) فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

ردیف

نام درس

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)

۳۰

۱۲۰ دقیقه

۲

زبان عربی

۲۰

۳

فقه

۳۰

۴

اصول

۳۰

 

جمع

۱۱۰

 

ردیف

نام رشته

نام گرایش

زبان انگلیسی

زبان عربی

فقه

اصول

۱

فقه شافعی

۲

۴

۴

۳

۲

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

۳

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

۴

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

زبان انگلیسی:

عمومی:

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، تالیف شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب تافل رهنما، تالیف ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی:

 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تالیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت؛
 • کتاب ترجمه و راهنمای زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته الهیات، تالیف علیرضا جلالی، ترجمه حسن جهانبان‌اسفهلان، انتشارات پیام دانشگاهی؛
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تالیف مسعود غلامعلی‌فرد، انتشارات راه.

زبان عربی:

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سیدعلی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سیدمحمد رادمنش، انتشارات به‌نشر.

فقه:

متاسفانه منبع خاصی در این خصوص، معرفی نشده است. مطالعه و مرور سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سال‌های گذشته پیشنهاد می‌شود؛ چرا که از یکسو داوطلبان با نحوه‌ی طرح سؤالات از سوی طراحان آشنا شده و از سوی دیگر احتمال تکرار سؤالات سال‌های گذشته دور از ذهن نیست.

اصول:

متاسفانه منبع خاصی در این خصوص، معرفی نشده است. مطالعه و مرور سؤالات کنکور کارشناسی ارشد سال‌های گذشته پیشنهاد می‌شود؛ چرا که از یکسو داوطلبان با نحوه‌ی طرح سؤالات از سوی طراحان آشنا شده و از سوی دیگر احتمال تکرار سؤالات سال‌های گذشته دور از ذهن نیست.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۲۲۲۸۲۴۲۴۱۴۲۴

۲

نوبت دوم(شبانه)

۴۴۴۱۶۴۵

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴

غیرانتفاعی

۲۴۲۴۶۰۶۰۶۰۶۰

۵

پیام نور

۰۰۰۰۰۰

۶

پردیس خودگردان

۰۰۰۰۰۰

۷

مجازی

۱۵۴۰۰۰۰۰

 

۱) علوم قرآن و حدیث

۲) علوم قرآنی(اعجاز، مستشرقان، ادبی)

۳) علوم قرآنی(برنامه درسی خاص)

۴) علوم و معارف قرآن(تفسیر اجتماعی)

۵) علوم حدیث(اقتصاد اسلامی، تفسیر اثری، نهج البلاغه، کلام و عقاید، اخلاق، عرفان اسلامی)

۶) نهج البلاغه(اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی، اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی، اصول­ الدین و معارف علوی)

۷) علوم و معارف نهج البلاغه

۸) تفسیر و علوم قرآن

ردیف

نام درس

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)

۳۰

۱۲۰ دقیقه

۲

زبان عربی

۲۰

۳

علوم قرآنی

۲۰

۴

تفسیر

۲۰

۵

حدیث

۲۰

 

جمع

۱۱۰

 

ردیف

نام رشته

نام گرایش

زبان انگلیسی

زبان عربی

علوم قرآنی

تفسیر

حدیث

۱

علوم قرآن و حدیث

۲

۴

۴

۳

۳

۲

علوم قرآنی

اعجاز

۲

۴

۴

۲

۲

مستشرقان

ادبی

۳

علوم قرآنی(برنامه درسی خاص)

۲

۴

۴

۲

۲

۴

علوم و معارف قرآن

تفسیر اجتماعی

۲

۴

۴

۲

۲

۵

علوم حدیث

اقتصاد اسلامی

۲

۴

۲

۲

۴

تفسیر اثری

نهج‌البلاغه

کلام و عقاید

اخلاق

عرفان اسلامی

۶

نهج‌البلاغه

اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

۲

۴

۲

۲

۴

اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی

اصول‌الدین و معارف علوی

۷

علوم و معارف نهج‌البلاغه

۲

۴

۲

۲

۴

۸

تفسیر و علوم قرآن

۲

۴

۴

۴

۲

زبان انگلیسی:

عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، تالیف شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب تافل رهنما، تالیف ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی:

 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تالیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت؛
 • کتاب ترجمه و راهنمای زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته الهیات، تالیف علیرضا جلالی، ترجمه حسن جهانبان‌اسفهلان، انتشارات پیام دانشگاهی؛
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تالیف مسعود غلامعلی‌فرد، انتشارات راه.

  

زبان عربی:

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سیدعلی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سیدمحمد رادمنش، انتشارات به‌نشر.

           

علوم قرآنی:

 • کتاب الاتقان فی علوم القرآن(جلد ۱ و ۲)، تالیف جلال‌الدین عبدالرحمن سیوطی، ترجمه سیدمهدی حائری قزوینی، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب الاتقان در علوم قرآن: نقش ادوات نحوی در تفسیر قرآن(با محوریت نوع چهلم الاتقان سیوطی)، تالیف سیدمحمود طیب حسینی، انتشارات دانشکده اصول الدین
 • کتاب آشنائی با قرآن، تالیف وزارت آموزش و پرورش، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • کتاب آموزش علوم قرآن(التمهید فی علوم القرآن)، تالیف محمدهادی معرفت، ترجمه ابومحمد وکیلی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • کتاب البیان فی تفسیرالقرآن، تالیف سید ابوالقاسم خوئی، انتشارات دارالزهراء؛
 • کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تالیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی.

تفسیر

 • کتاب تفسیر الصراط المستقیم، تالیف سید حسین بروجردی، انتشارات صدر؛
 • کتاب التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب(جلد ۱ و ۲)، تالیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه الرضویه؛
 • کتاب البرهان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدهاشم بحرانی، انتشارات دارالمجتبی؛
 • کتاب المیزان فی تفسیر القرآن، تالیف سیدمحمدحسین طباطبایی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

حدیث:

 • کتاب تاریخ حدیث، تالیف کاظم مدیر شانه‌چی، انتشارات سمت؛
 • کتاب تاریخ عمومی حدیث، تالیف مجید معارف، انتشارات کویر؛
 • کتاب درایه الحدیث، تالیف کاظم مدیرشانه‌چی، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۱۰۸۳

۱۲۹۱

۹۴۰

۹۲۵

۱۱۶۷

۷۲۹

۲

نوبت دوم(شبانه)

۸۶۱

۶۳۸

۶۲۳

۶۸۴

۲۱۱

۱۴۸

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴

غیرانتفاعی

۵۹۰۶۴۵

۸۳۵

۸۹۰

۸۷۰

۶۱۷

۵

پیام نور

۱۷۶۲

۱۸۳۰

۱۲۶۰

۱۳۰۰

۱۲۴۴

۱۲۳۴

۶

پردیس خودگردان

۷۳

۸۷

۷۰

۴۱

۶۵

۱۹

۷

مجازی

۱۲۰

۱۲۰

۴۰

۴۰

۸۰

۸۰

۱) فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

۳) فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

۴) فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

۵) مذاهب فقهی

۶) فقه سیاسی

۷) فقه و حقوق خانواده

۸) فقه و حقوق جزا

۹) فقه وحقوق خصوصی

۱۰) معارف اسلامی و حقوق(حقوق خانواده)‌‌‌

ردیف

نام درس

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)

۳۰

۱۲۰ دقیقه

۲

زبان عربی

۲۰

۳

فقه

۳۰

۴

اصول

۳۰

 

جمع

۱۱۰

 

ردیف

نام رشته

نام گرایش

زبان انگلیسی

زبان عربی

فقه

اصول

۱

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲

۴

۴

۴

۲

فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی

۳

فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی

۴

فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

۵

مذاهب فقهی

۶

فقه سیاسی

۷

فقه و حقوق خانواده

۸

فقه و حقوق جزا

۹

فقه وحقوق خصوصی

۱۰

معارف اسلامی و حقوق

حقوق خانواده

۱۱

فقه و حقوق اسلامی

زبان انگلیسی:

عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، تالیف شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب تافل رهنما، تالیف ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی:

 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تالیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت؛
 • کتاب ترجمه و راهنمای زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته الهیات، تالیف علیرضا جلالی، ترجمه حسن جهانبان‌اسفهلان، انتشارات پیام دانشگاهی؛
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تالیف مسعود غلامعلی‌فرد، انتشارات راه.

  

زبان عربی:

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سیدعلی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سیدمحمد رادمنش، انتشارات به‌نشر.

           

فقه:

 • کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تالیف زین‌الدین بن علی شهید ثانی، انتشارات بوستان کتاب قم
 • کتاب اللمعه الدمشقیه، تالیف محمدبن مکی شهید اول، انتشارات دارالفکر
 • کتاب فقه استدلالی: ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه، تالیف علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، انتشارات کتاب طه
 • کتاب متون فقه، تالیف مهدی صیادی، انتشارات چتر دانش.

 

اصول:

 • کتاب اصول فقه، تالیف مرحوم محمدرضا مظفر و علیرضا هدایی، انتشارات حکمت؛
 • کتاب مبادی اصول فقه، تالیف دکتر اسدالله لطفی، انتشارات نورعلم؛
 • کتاب اصول استنباط علامه حیدری، مترجم دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی، انتشارات حقوق اسلامی.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۴۰۵۳۰۱۳۳۱۳۳۶۳۲۲۳۵۵

۲

نوبت دوم(شبانه)

۱۷۵۱۱۹۱۱۸۱۱۶۱۱۵۷۴

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴

غیرانتفاعی

۳۱۰۳۵۵۳۹۲۲۰۲۴۹۲۳۵۷

۵

پیام نور

۷۷۵۵۴۰۵۰۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰

۶

پردیس خودگردان

۲۵۵۸۲۲۵۴۷۰۹

۷

مجازی

۸۰۸۰۰۰۴۰۴۰

۱) فلسفه و کلام اسلامی

۲) کلام تطبیقی

۳) عرفان اسلامی

۴) مذاهب اسلامی

۵) دین‌شناسی

۶) شناخت اندیشه‌های امام خمینی(ره)

۷) شیعه‌شناسی(کلام، تاریخ، جامعه‌شناسی)

۸) فرق تشیع

۹) فلسفه و حکمت اسلامی

۱۰) کلام اسلامی

۱۱) کلام امامیه

۱۲) کلام شیعه

۱۳) منطق فهم دین

۱۴) امام شناسی و معارف ائمّه

ردیف

نام درس

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

۱۲۰ دقیقه

 

۲

زبان عربی

۲۰

۳

فلسفه و کلام اسلامی

۴۰

۴

منطق

۲۰
 

جمع

۱۱۰

 

ردیف

نام رشته

نام گرایش

زبان انگلیسی

زبان عربی

فلسفه و کلام  اسلامی

منطق

۱

فلسفه و کلام اسلامی

۳

۴

۴

۳

۲

کلام تطبیقی

۳

عرفان اسلامی

۴

مذاهب اسلامی

۵

دین‌شناسی

۶

شناخت اندیشه‌های امام خمینی(ره)

۷

شیعه‌شناسی

کلام

تاریخ

جامعه‌شناسی

۸

فرق تشیع

۹

فلسفه و حکمت اسلامی

۱۰

کلام اسلامی

۱۱

کلام امامیه

۱۲

کلام شیعه

۱۳

منطق فهم دین

۱۴

امام شناسی و معارف ائمّه

زبان انگلیسی:

عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، تالیف شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب تافل رهنما، تالیف ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی:

 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تالیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت؛
 • کتاب ترجمه و راهنمای زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته الهیات، تالیف علیرضا جلالی، ترجمه حسن جهانبان‌اسفهلان، انتشارات پیام دانشگاهی؛
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تالیف مسعود غلامعلی‌فرد، انتشارات راه.

  

زبان عربی:

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سیدعلی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سیدمحمد رادمنش، انتشارات به‌نشر.

           

فلسفه و کلام اسلامی:

 • کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • کتاب شرح جدید منظومه سبزواری، تالیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش؛
 • کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه(جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء
 • کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه(جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • کتاب کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین؛
 • کتاب ترجمه و شرح کشف المراد، تالیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

 

منطق:

 • کتاب منطق (جلد اول و دوم)، تالیف محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب مبانی منطق جدید، مولف لطف‌الله نبوی، انتشارات سمت؛
 • کتاب درآمدی به منطق جدید، انتشارات ضیاء موحد، انتشارات علمی و فرهنگی.

 

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۵۰۸۵۷۶۵۲۹۶۲۵۴۷۵۴۴۰

۲

نوبت دوم(شبانه)

۲۲۰۲۷۰۲۱۳۲۳۲۲۰۳۱۲۴

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴

غیرانتفاعی

۱۸۰۴۰۹۳۲۲۴۹۲۵۱۰۳۷۷

۵

پیام نور

۹۴۰۹۴۰۵۸۰۶۲۰۵۸۰۵۸۰

۶

پردیس خودگردان

۴۶۴۵۳۴۳۵۲۶۱۶

۷

مجازی

۴۰۸۰۴۰۸۰۸۰۸۰

۱) ادیان و عرفان

۲) عرفان اسلامی

۳) ادیان ابراهیمی

۴) ادیان غیرابراهیمی

۵) تصوف و عرفان اسلامی

۶) عرفان تطبیقی

۷) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

۸) تاریخ و تمدن ملل اسلامی

ردیف

نام درس

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)

۳۰

۱۲۰ دقیقه

۲

زبان عربی

۲۰

۳

ادیان و مذاهب

۳۵

۴

تصوف و عرفان

۲۵

۵

تاریخ اسلام

۳۰

۶

فرهنگ و تمدن اسلامی

۳۰

 

جمع

۱۷۰

 

ردیف

نام رشته

نام گرایش

زبان انگلیسی

زبان عربی

ادیان و مذاهب

تصوف و عرفان

تاریخ اسلام

فرهنگ و تمدن اسلامی

۱

ادیان و عرفان

۴

۴

۴

۳

۰

۰

۲

عرفان اسلامی

۳

ادیان ابراهیمی

۴

ادیان غیرابراهیمی

۵

تصوف و عرفان اسلامی

۶

عرفان تطبیقی

۷

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

۳

۴

۰

۰

۴

۳

۸

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

زبان انگلیسی:

عمومی

 • کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، تالیف شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • کتاب گرامر زبان انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • کتاب تافل رهنما، تالیف ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی:

 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تالیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت؛
 • کتاب ترجمه و راهنمای زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته الهیات، تالیف علیرضا جلالی، ترجمه حسن جهانبان‌اسفهلان، انتشارات پیام دانشگاهی؛
 • کتاب تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تالیف مسعود غلامعلی‌فرد، انتشارات راه.

زبان عربی:

 • کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سیدعلی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سیدمحمد رادمنش، انتشارات به‌نشر.

ادیان و مذاهب:

 • کتاب تاریخ مذاهب اسلامی، تالیف محمد ابوزهره، ترجمه علیرضا ایمانی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب؛
 • کتاب خلاصه تاریخ ادیان و مذاهب، تالیف میرحسن میرهاشمی، انتشارات حق‌یاوران؛
 • کتاب واحد در ادیان، تالیف فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه محمود یوسف ثانی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

تصوف و عرفان:

 • کتاب جستجو در تصوف ایران، تالیف عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات امیرکبیر؛
 • کتاب مبانی عرفان و تصوف، تالیف قاسم انصاری، انتشارات کتابخانه طهوری؛
 • کتاب دنباله جستجو در تصوف ایران، تالیف عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات امیرکبیر.

تاریخ اسلام:

 • کتاب تاریخ سیاسی اسلام، تالیف حسن ابراهیم حسن، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات جاویدان؛
 • کتاب تاریخ اندیشه سیاسی اسلام از عصر پیامبر تا امروز، تالیف بلک آنتونی، ترجمه محمد حسین وقار، انتشارات اطلاعات؛
 • کتاب تاریخ ملل ودول اسلامی، تالیف کارل بروکلمان، ترجمه هادی جزایری، انتشارات علمی و فرهنگی.

فرهنگ و تمدن اسلامی:

 • کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، تالیف ادوین آردیدوویچ گرانتوفسکی، مترجم کیخسرو کشاورزی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، تالیف عباس اقبال آشتیانی، انتشارات صدای معاصر؛
 • کتاب تاریخ غزنویان (جلد ۱ و ۲)، تالیف کلیفوردادموند بازورث، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۹۱۲۱۷۱۷۷۲۰۵۲۰۴۱۲۶

۲

نوبت دوم(شبانه)

۳۹۸۹۶۳۷۰۷۹۴۰

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴

غیرانتفاعی

۵۰۸۰۸۰۱۲۰۱۰۰۱۱۳

۵

پیام نور

۵۳۴۰۴۰۲۰۴۰۴۰

۶

پردیس خودگردان

۸۵۱۶۱۷۲۷۱۲

۷

مجازی

۳۰۸۰۰۳۰۴۰۴۰

۱) مدرسی مبانی نظری اسلام

۲) مدرسی اخلاق اسلامی

۳) مدرسی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی

۴) مدرسی انقلاب اسلامی

۵) مدرسی معارف قرآن و حدیث

ردیف

نام درس

تعداد سئوالات

زمان پاسخگویی

۱

زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی)

۳۰

۱۴۰ دقیقه

۲

تفسیر قرآن

۲۰

۳

کلام اسلامی

۱۵

۴

ادبیات فارسی

۱۵

۵

فلسفه

۱۵

۶

منطق

۱۵

۷

اطلاعات عمومی

۱۵

۸

تاریخ اسلام

۱۵

۹

تاریخ معاصر

۱۵

۱۰

اصول

۱۵

۱۱

اخلاق و تربیت اسلامی

۱۵

۱۲

تاریخ و تمدن اسلامی

۵

۱۳

تاریخ عمومی جهان

۱۵

۱۴

تحولات اجتماعی و سیاسی ایران

۱۵

۱۵

اندیشه‌های سیاسی غرب

۱۵

۱۶

جامعه‌شناسی سیاسی

۱۵

۱۷

تفسیر نهج‌‌البلاغه

۱۵

۱۸

علوم قرآن

۱۵

۱۹

ادبیات عرب

۱۵

 

جمع

۳۰۵

زبان انگلیسی:

عمومی:

 • گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران؛
 • گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان؛
 • تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما؛
 • ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل؛
 • مجموعه سئوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور؛
 • Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

تخصصی:

 • انگلیسی برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی، تألیف محمودرضا عطایی و حسین وحید دستجردی، انتشارات سمت؛
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ، تألیف محمد صفوی، انتشارات سمت؛
 • متون فلسفی منتخب به زبان انگلیسی، تألیف محمدعلی عباسیان چالشتری، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی، تألیف هرمز داورپناه، انتشارات سمت؛
 • تحلیلی زبان تخصصی الهیات، تألیف مسعود غلامعلی فرد، انتشارات راه.

تفسیر قرآن:

 • تفسیر الصراط المستقیم، تألیف سید حسین بروجردی، انتشارات صدر؛
 • التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (جلد ۱ و ۲)، تألیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه الرضویه؛
 • البرهان فی تفسیر القرآن، تألیف سیدهاشم بحرانی، انتشارات دارالمجتبی؛
 • المیزان فی تفسیر القرآن، تألیف سیدمحمدحسین طباطبایی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
 • مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تألیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی؛
 • تفسیر القرآن الکریم، تألیف صدرالدین محمد شیرازی (ملاصدرا) و محمد بن ابراهیم، انتشارات بیدار؛
 • آشنایی با تفاسیر: به ضمیمه مساله عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی، تألیف رضا استادی، انتشارات قدس؛
 • تاریخ تفسیر قرآن کریم، تألیف حبیب الله جلالیان، انتشارات اسوه؛
 • شناخت نامه تفاسیر، تألیف محمد علی ایازی، انتشارات کتاب مبین؛
 • التفسیر والمفسرون، تألیف محمد حسین ذهبی، انتشارات دارالحیاء؛
 • سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو، تألیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات بنیاد قرآن.

کلام اسلامی:

 • کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تألیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین؛
 • ترجمه و شرح کشف المراد، تألیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم؛
 • شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام (مبحث الاهیات)، تألیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، زیر نظر جعفر سبحانی تبریزی، انتشارات موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
 • گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، تألیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، ترجمه زین العابدین قربانی لاهیجی، انتشارات جعفر پژوم (سایه)؛
 • آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، تألیف رضا برنجکار، انتشارات کتاب طه؛
 • تاریخ فرق اسلامی (۱ و ۲)، تألیف حسین صابری، انتشارات سمت؛
 • علم ودین، تألیف ایان باربور، مترجم بهاء الدین خرم شاهی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • درآمدی بر علم کلام، تألیف علی ربانی، انتشارات دارالفکر؛
 • فرق و مذاهب کلامی، تألیف علی ربانی، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی؛
 • کلام جدید با رویکرد اسلامی، تألیف خسروپناه، انتشارات معارف؛
 • کلام جدید با رویکرد تطبیقی، تألیف محمد رضایی، انتشارات معارف؛
 • عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین، تألیف مایکل تاد پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر، ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، انتشارات طرح نو؛
 • شرح تجرید العقائد لنصیرالله و الدین محمدبن محمد الطوسی، تألیف علاءالدین علی بن محمد قوشجی، محمدحسین زارعی رضایی، انتشارات رائد؛
 • تهذیب الکلام نوین در علم حکمت و عقائد، تألیف مسعودبن عمر تفتازانی، عبدالقادر تختی سنندجی، مترجم ابراهیم پارسا، انتشارات هیوا؛
 • شرح المواقف (مبحث ذات، صفات و افعال باری)، تألیف عبدالرحمن بن احمد عضدالدین ایجی، میر سید شریف، شرح علی بن محمد بن علی گرگانی یا جرجانی، انتشارات الشریف الرضی؛
 • المطالب العالیه من العلم الالهی، تألیف فخر رازی، انتشارات دارالکتاب عربی.

ادبیات فارسی:

 • زبان و ادبیات فارسی، تألیف مهدی شریفیان، انتشارات مهتاب؛
 • زبان و ادبیات فارسی، تألیف علیرضا پورشبانان، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛
 • زبان و ادبیات فارسی، تألیف اکبر شاملو، انتشارات پردازش؛
 • زبان و ادبیات فارسی (عمومی)، تألیف عباسعلی کاشکی، انتشارات نیمروز؛
 • زبان و ادبیات فارسی، تألیف نورعلی احمدی فالحی، انتشارات گسترش علوم پایه.

فلسفه:

 • ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تألیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • شرح مبسوط منظومه، تألیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت؛
 • دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تألیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم؛
 • ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا ، با شرح نصیرالدین طوسی (نمط های ۴ و ۵)جلد اول فلسفه ،تألیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش؛
 • ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه(مشهد ۱و۲و۳) ،تألیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، ترجمه جواد مصلح ،حواشی هادی بن مهدی سبزواری ،انتشارات سروش؛
 • حکمت الاشراق: الهیات (مقاله ۱و۲)،تألیف شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی،شارح محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی ،زیر نظر سیدمحمد خامنه ای ،مصحح نجف قلی حبیبی ،ویراستار مقصود محمدی ،انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا؛
 • تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم) ،تألیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تألیف غلامحسین ابراهیمی دینانی،انتشارات طرح نو؛
 • شرح جدید منظومه سبزواری، تألیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش؛
 • شرح منظومه، تألیف مرتضی مطهری، انتشارات صدرا؛
 • ترجمه و شرح بدایه الحکمه، تألیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

فلسفه:

 • منطق (جلد اول و دوم)، محمدرضا مظفر، علی شیروانی موسسه انتشارات دارالعلم؛
 • مبانی منطق جدید، تألیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت؛
 • درآمدی به منطق جدید، تألیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی؛
 • کتاب منطق صوری ، تألیف محمد خوانساری ،انتشارات آگاه؛
 • مبانی منطق ، تألیف محمدعلی اژه ای ،انتشارات سمت؛
 • مهارت‌های منطق جدید،تألیف زینب برخورداری،انتشارات دانشگاه تهران؛
 • منطق ۱و۲ ، تألیف احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی ،انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • منطق ۲ ، تألیف محمود منتظری مقدم ،انتشارات دفتر برنامه ریزی متون درسی حوزه علمیه؛
 • جوهر النضید، تألیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه منوچهر صانعی، انتشارات حکمت.

اطلاعات عمومی:

 • اطلاعات عمومی، تألیف معصومه خوش فکر، انتشارات شهرام؛
 • اطلاعات عمومی، تألیف علی ذوالفقاری، انتشارات حباب؛
 • اطلاعات عمومی، تألیف عبدالحسین سعیدیان، انتشارات آرام؛
 • اطلاعات عمومی، تألیف حمید وحیدی امین، انتشارات ساحل گیسوم؛
 • اطلاعات عمومی، تألیف اباصلت رسولی و علی رضا قاسمی، انتشارات سروش گستر؛
 • اطلاعات عمومی، تألیف هیئت مولفان، انتشارات گوهر اندیشه.

تاریخ اسلام:

 • تاریخ اسلام، تألیف علی اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • تاریخ تحلیلی اسلام، تألیف جعفر شهیدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت)، تألیف غلامحسین زرگری نژاد، انتشارات سمت؛
 • تاریخ نگاری در اسلام، تألیف سید صادق سجادی و هادی عالم زاده، انتشارات سمت؛
 • تاریخ ایران اسلامی دفتر اول از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی، تألیف رسول جعفریان، انتشارات کانون اندیشه جوان؛
 • سلسله های اسلامی، تألیف کلیفورد بوسورث، ترجمه فریدون بدره ای، انتشارات باز.

تاریخ معاصر:

 • تاریخ معاصر ایران در دوره قاجار، تألیف محمود حکیمی، انتشارات نامک؛
 • فرهنگ تاریخ معاصر: ۱۹۴۵ – ۱۷۸۹، تألیف آلن واروویک پالمر، ترجمه عباسقلی غفاری فرد، انتشارات نگاه؛
 • تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، تألیف سعید نفیسی، انتشارات اهورا.

اصول:

 • اصول فقه، تألیف مرحوم محمدرضا مظفر و علیرضا هدایی، انتشارات حکمت؛
 • مبادی اصول فقه، تألیف دکتر اسدالله لطفی، انتشارات نورعلم؛
 • اصول استنباط علامه حیدری، مترجم دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی، انتشارات حقوق اسلامی؛
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تألیف ابوالحسن محمدی، انتشارات دانشگاه تهران؛
 • اصول فقه تحلیلی،تألیف سیدعلی بنی صدر،انتشارات آراء سبز؛
 • اصول فقه ۱ و ۲ ،تألیف عیسی ولایی ،انتشارات دارالفکر؛
 • اصول فقه،تألیف سیدکمال خطیبی قمی ،انتشارات پوران پژوهش؛
 • مجموعه سوالات اصول فقه، تألیف دکتر محمد حسین شهبازی، انتشارات میزان؛
 • کمک حافظه اصول فقه، امیر مرادی، انتشارات دوراندیشان.

اخلاق و تربیت اسلامی:

 • جامع السعادات (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تألیف محمدمهدی نراقی، انتشارات اسماعیلیان؛
 • مسائل اخلاقی: متن آموزشی فلسفه اخلاق، تألیف مایکل پالمر، ترجمه علیرضا آل بویه، انتشارات سمت؛
 • نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تألیف محمدتقی مصباح، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛
 • اخلاق اسلامی، تألیف سیدعبدالحسین دستغیب، انتشارات هاتف؛
 • اخلاق اسلامی: چرایی، مبانی و مفاهیم، تألیف محمود طاهری، انتشارات کتاب آوا؛
 • فقه و اخلاق اسلامی: مقایسه ای علم شناختی، تألیف مهدی احمدپور، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
 • اخلاق اسلامی، تألیف محمدعلی سادات، انتشارات سمت.

تاریخ و تمدن اسلامی:

 • تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، تألیف ادوین آردیدوویچ گرانتوفسکی، مترجم کیخسرو کشاورزی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی؛
 • تاریخ ایران بعد از اسلام، تألیف عباس اقبال آشتیانی، انتشارات صدای معاصر؛
 • تاریخ غزنویان (جلد ۱ و ۲)، تألیف کلیفوردادموند بازورث، مترجم حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر؛
 • زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان، تألیف احسن محمدمناظر، مترجم مسعود رجب نیا، انتشارات علمی فرهنگی؛
 • آل بویه و اوضاع زمان ایشان با نموداری از زندگی مردم آن عصر، تألیف علی اصغر فقیهی، انتشارات صبا؛
 • شکل گیری هنر اسلامی، تألیف اولگ گرابار، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
 • هنر و تمدن اسلامی، تألیف غلامعلی حاتم، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • آشنایی با فلسفه هنر، تألیف کریس هورنر، مترجم شهاب الدین قندهاری، انتشارات سراج؛
 • آشنایی با معماری اسلامی ایران، تألیف محمدکریم پیرنیا، انتشارات سروش دانش؛
 • هنر و معماری اسلامی، تألیف شیلا بلر و جاناتان بلوم، مترجم یعقوب آژند، انتشارات سمت.

تاریخ عمومی جهان:

 • تاریخ جهان نو (۱و۲)، تألیف رابرت روزول پامر، ترجمه ابوالقاسم طاهری، انتشارات امیرکبیر؛
 • تحولات روابط بین الملل، تألیف احمد نقیب زاده، انتشارات قومس؛
 • تاریخ یونان و روم، تألیف علی بیگدلی، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • تاریخ اروپا در قرون وسطا، تألیف علی بیگدلی، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • تاریخ بیزانس، تألیف محمد امیر شیخ نوری، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 • تاریخ در قرون جدید، تألیف نقی لطفی و محمدعلی علیزاده، انتشارات سمت.

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران:

 • ایران بین دو انقلاب، تألیف یرواند آبراهامیان، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی، انتشارات نی؛
 • سنت و مدرنیه، تألیف صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه؛
 • تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱۳۳۲ – ۱۳۲۰، تألیف صادق زیبا کلام، انتشارات سمت؛
 • مقدمه ای بر انقلاب اسلامی، تألیف صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه؛
 • تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۵۷ – ۱۳۲۰، تألیف علیرضا ازغندی، انتشارات سمت؛
 • تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تألیف یحیی فرزی تویسرکانی، انتشارات تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)؛
 • مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، تألیف جان فوران، ترجمه احمد تدین، انتشارات رسا؛
 • تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)، تألیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیر؛
 • چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تألیف علیرضا ازغندی، انتشارات قومس.

اندیشه سیاسی غرب:

 • تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب، تألیف ابوالقاسم طاهری، انتشارات قومس؛
 • بنیاد فلسفه سیاسی در غرب: از هراکلیت تا هابز، تألیف حمید عنایت، انتشارات زمستان؛
 • اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، تألیف حمید عنایت، انتشارات خوارزمی؛
 • تاریخ فلسفه سیاسی غرب: از آغاز تا پایان سده های میانه، تألیف عبدالرحمان عالم، انتشارات وزارت امور خارجه؛
 • تاریخ فلسفه سیاسی غرب: عصر جدید و سده ی نوزدهم، تألیف عبدالرحمان عالم، انتشارات وزارت امور خارجه؛
 • تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن: اندیشه های مارکسیستی، تألیف حسین بشیریه، انتشارات نی؛
 • تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن: لیبرالیسم و محافظه کاری، تألیف حسین بشیریه، انتشارات نی؛
 • اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، تألیف حاتم قادری، انتشارات سمت؛
 • اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم، تألیف یحیی صلاحی، انتشارات قومس؛
 • قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)، تألیف داود فیرحی، انتشارات نی؛
 • اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تألیف حاتم قادری، انتشارات سمت؛
 • مبانی اندیشه‌های سیاسی در اسلام، تألیف سید صادق حقیقت، انتشارات سمت؛
 • نظام سیاسی و دولت در اسلام، تألیف داوود فیرحی، انتشارات سمت.

جامعه‌شناسی سیاسی:

 • جامعه شناسی سیاسی، تألیف حسین بشیریه، انتشارات نی؛
 • درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تألیف احمد نقیب زاده، انتشارات سمت؛
 • هزار نکته، هزار سوال جامعه شناسی سیاسی، تألیف سید داود آقایی، انتشارات سرای عدالت؛
 • نگرش ها در جامعه شناسی سیاسی، تألیف اندرو افرت، مترجم سیدرحیم ابوالحسنی، انتشارات میزان؛
 • مبانی جامعه شناسی سیاسی، تألیف ژان- ایو دورماگن و دانیل موشار، تألیف عبدالحسین نیک گهر، انتشارات آگه؛
 • جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، تألیف کیت نش، مترجم محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر؛
 • جامعه و سیاست، مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، تألیف مایکل راش، مترجم منوچهر صبوری، انتشارات سمت؛
 • درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی خاورمیانه، تألیف دکتر خلیل الله سردارنیا، انتشارات میزان؛
 • رفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظریه ها، تألیف علی دارابی، انتشارات سروش.

تفسیر نهج‌البلاغه:

 • تفسیر موضوعی نهج البلاغه، تألیف فاطمه بیات، انتشارات خردمندان؛
 • گنجینه ی طلایی تفسیر موضوعی نهج البلاغه، تألیف اسماعیل رضایی، انتشارات پیام دانشگاهی؛
 • ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تألیف محمدتقی جعفری تبریزی، انتشارات به نشر؛
 • تفسیر نهج البلاغه، تألیف مصطفی دلشادتهرانی، انتشارات سمت؛
 • شرح و تفسیر آموزشی نهج البلاغه، تألیف محمد دشتی، انتشارات امیرالمومنین(ع).

علوم قرآنی:

 • الاتقان فی علوم القرآن (جلد ۱ و ۲)، تألیف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیرکبیر؛
 • آشنائی با قرآن، تألیف وزارت آموزش و پرورش، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • آموزش علوم قرآن (التمهید فی علوم القرآن)، تألیف محمدهادی معرفت، ترجمه ابومحمد وکیلی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی؛
 • البیان فی تفسیرالقرآن، تألیف سید ابوالقاسم خوئی، انتشارات دارالزهراء؛
 • مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تألیف فضل بن حسن طبرسی، انتشارات نور وحی؛
 • تلخیص التمهید فی علوم القرآن، تألیف محمد هادی معرفت، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، (جامعه مدرسین)؛
 • التمهید فی علوم القرآن، تألیف محمدهادی معرفت، انتشارات جامعه مدرسین؛
 • بحارالانوار، تألیف محمدباقربن محمدتقی مجلسی، انتشارات اسلامیه؛
 • امثال قرآن، تألیف علی اصغر حکمت، انتشارات پرسش؛
 • التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب (دو جلدی)، تألیف محمدهادی معرفت، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
 • اسباب النزول، تألیف سیدمحمدباقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛
 • تاریخ قرآن، تألیف محمدهادی معرفت، انتشارات سمت؛
 • تاریخ قرآن، تألیف سید محمد باقر حجتی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛
 • تاریخ قرآن، تألیف محمود رامیار، انتشارات امیرکبیر؛
 • علوم بلاغت و اعجاز قرآن، تألیف یدالله نصیریان، انتشارات سمت؛
 • جواهر البلاغه، تألیف احمد هاشمی، انتشارات دارالعلم؛
 • الاتقان (جلد ۱ و ۲ و ۳)، تألیف السیوطی، ترجمه سید محمود دشتی، انتشارات دانشگاه اصول دین؛
 • آشنائی با علوم قرآن، تألیف سید محمد رادمنش، انتشارات جامی؛
 • آشنائی با علوم قرآن، تألیف علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر؛
 • پایه اساسی شناخت قرآن، تألیف عبدالفتاح طباره، ترجمه محمد رسول دریائی، انتشارات رسالت قلم؛
 • پرسش و پاسخهایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی، تألیف مجید معارف، انتشارات کویر؛
 • پژوهشی در نظم قرآن، تألیف عبدالهادی فقهی زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی؛
 • تاریخ و علوم قرآن، تألیف علی حجتی کرمانی، انتشارات بنیاد قرآن؛
 • التبیان فی علوم القرآن، تألیف محمد علی صابونی، انتشارات دارالقلم.

ادبیات عرب:

 • مبادی العربیه، تألیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر؛
 • ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تألیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم؛
 • شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تألیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر؛
 • قواعد کاربردی زبان عربی، تألیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز؛
 • نحو برای دانشجو، تألیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر؛
 • مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تألیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن؛
 • هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی، تألیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی؛
 • مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تألیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.

ردیف

دوره‌ی آموزشی

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

۱

روزانه

۱۴۲۲۰۶۱۳۹۸۷۱۰۰۹۳

۲

نوبت دوم(شبانه)

۸۱۸۴۴۹۴۵۲۹۳۹

۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۴

غیرانتفاعی

۲۷۲۰۲۰۰۰۰

۵

پیام نور

۰۰۰۰۰۰

۶

پردیس خودگردان

۶۰۰۹۲۰۴

۷

مجازی

۰۰۰۰۰۰